Metody

Zajęcia w naszej szkole stanowią połączenie dwóch sposobów nauczania języka obcego metody bezpośredniej oraz tradycyjnej. Naukę opieramy na metodzie DIRECT METHOD SPEAK.PL, której niewątpliwym atutem jest fakt, że skupia się na najtrudniejszym aspekcie językowym jakim jest mówienie. Lekcja oparta jest na kontrolowanym i zaplanowanym dialogu pomiędzy prowadzącym a każdym uczestnikiem zajęć. Minimum 80% lekcji przeznaczona jest na mówienie. Uczestnicy nie tracą niepotrzebnie czasu na robienie notatek podczas zajęć ponieważ każde pytanie padające na zajęciach oraz odpowiedź jaka jest wymagana ze strony ucznia są zapisane w podręcznikach.